Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Marco Loretti Giveaway«

Uvodne določbe

Šteje se, da udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri »Marco Loretti Giveaway« sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja. Nagradno igro organizira in izvaja NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, lastnik blagovne znamke Marco Loretti, vsi udeleženci pa so zavezani spoštovanju teh pravil.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 14. junija 2024 od 00.00 do 14. julija 2024 do 23.59 (CEST), kar sovpada s trajanjem evropskega prvenstva v nogometu – UEFA Euro 2024.

Pogoji sodelovanja

Za sodelovanje v tej nagradni igri morajo udeleženci:

Slediti profilu Marco Loretti na Instagramu (@marcoloretti_com) in se odzvati na dnevne objave tako, da jih všečkajo ali komentirajo.

Uporabiti promocijsko kodo za popust EURO24 na naši uradni spletni strani.

V nagradni igri lahko sodelujejo le posamezniki (fizične osebe), ki so na dan podelitve nagrade polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ter druge osebe, ki so kakorkoli neposredno udeležene pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo v svojem imenu. S sodelovanjem v nagradni igri vsak udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki njegovi osebni podatki in da se strinja s temi uradnimi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Marco Loretti Giveaway«.

Za namene te nagradne igre in za izpolnjevanje namena, zaradi katerega se nagradna igra organizira v skladu s temi pravili, bo udeleženec organizatorju posredoval naslednje podatke: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in davčno številko.

Načini sodelovanja

Sodelovanje za dnevno nagrado:

Sledite profilu @marcoloretti_com Instagramu.

Všečkajte in komentirajte dnevno objavo na Instagramu, ki je povezana s tekmo, ki se tisti dan odvija na prvenstvu Euro 2024.

Opomba: Za vsako tekmo Eura 2024 bo na voljo posebna objava. Komentarji na eno objavo veljajo samo za tisti dan in ne veljajo za sodelovanje v naslednjih dneh.

Sodelovanje za tedensko nagrado:

Sodelujte v tedenski nagradni igri z uporabo kode za popust EURO24 ob zaključku nakupa na naši spletni strani.

Udeleženci lahko hkrati sodelujejo v nagradni igri za dnevno in tedensko nagrado.

Nagradni sklad

Dnevna nagrada: Dnevni nagrajenec prejme en par sončnih očal iz naše razpoložljive kolekcije.

Tedenska nagrada: Vsak teden trije nagrajenci prejmejo po eno uro iz našega izbora.

Izbira nagrajenca in obveščanje

Prejemniki dnevne nagrade: Nagrajenci se naključno izberejo izmed udeležencev, ki upoštevajo navodila v zvezi z objavo na Instagramu za zadevni dan.

Prejemniki dnevne nagrade se naključno izberejo dva dni po dnevu, na katerega je bila objavljena objava, prek katere udeleženci sodelujejo v nagradni igri, kot je opisano v točki »Načini sodelovanja«. Udeleženci lahko prek posamezne dnevne objave v nagradni igri sodelujejo na dva zaporedna dneva, in sicer na dan objave in dan po tem (od 00.00 na prvi dan do 23.59 na drugi dan (CEST)). Na primer, če je objava objavljena 13. junija 2024, lahko udeleženci prek nje sodelujejo 13. in 14. junija, nagrajenec pa se naključno izbere 15. junija 2024.

Prejemniki tedenske nagrade se naključno izberejo prvi dan, ki sledi tednu, v katerem so sodelovali v nagradni igri z nakupom in uporabo kode EURO24, kot je opisano v točki »Načini sodelovanja«. Naročila, prek katerih lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri za posamezni teden, se upoštevajo na naslednji način:

 • 1. teden (od 14. junija 2024, 00.00 do 20. junija 2024, 23.59 (CEST)): 3 nagrajenci bodo naključno izbrani 21. junija 2024.

 • 2. teden (od 21. junija 2024, 00.00 do 27. junija 2024, 23.59 (CEST)): 3 nagrajenci bodo naključno izbrani 28. junija 2024.

 • 3. teden (od 28. junija 2024, 00.00 do 4. julija 2024, 23.59 (CEST)): 3 nagrajenci bodo naključno izbrani 5. julija 2024.

 • 4. teden (od 5. julija 2024, 00.00 do 11. julija 2024, 23.59 (CEST)): 3 nagrajenci bodo naključno izbrani 12. julija 2024.

 • 5. teden (od 12. julija 2024, 00.00 do 14. julija 2024, 23.59 (CEST)): 3 nagrajenci bodo naključno izbrani 15. julija 2024.

Obveščanje: Nagrajence bomo kontaktirali prek neposrednega sporočila na Instagramu ali e-pošte in jih objavili na našem profilu na Instagramu @marcoloretti_com.

Prevzem nagrade

Nagrajenci se morajo strinjati z uporabo svojih imen in fotografij v promocijskem gradivu. Nagrade ni mogoče zamenjati niti jo prenesti na drugo osebo ali zahtevati izplačila v denarni protivrednosti. Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti ali kurirski službi, pri čemer nagrajenci ne nosijo dodatnih stroškov pošiljanja. V ta namen morajo nagrajenci organizatorju posredovati svoj poštni naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

 1. nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 2. obstaja dvom o istovetnosti podatkov,
 3. nagrajenec ne zagotovi svojih pravilnih podatkov,
 4. nagrajenec ne odgovori na e-poštno sporočilo o prevzemu nagrade v 5 dneh od prejema takšnega e-poštnega sporočila,
 5. se ugotovi, da je bilo sodelovanje udeleženca v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri;
 6. v vseh drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila mogoča ali zakonita.


Splošni pogoji

Sodelovanje pomeni popolno strinjanje s temi pravili in pogoji sodelovanja. Organizator si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega udeleženca, za katerega ugotovi, da krši ta pravila in pogoje sodelovanja ali je udeležen v goljufivih dejavnostih, ali če se ugotovi, da je predložil lažne ali napačne osebne podatke ali osebne podatke druge osebe, ali če se ugotovi, da je udeleženec mladoleten, ali obstaja sum, da je udeleženec nagradno igro kakorkoli zlorabil.

Varstvo podatkov

Podatki o udeležencih bodo uporabljeni samo za izvedbo nagradne igre in v skladu z našo politiko zasebnosti, kjer so vam na voljo dodatne podrobnosti.

Spremembe pogojev

Organizator si pridržuje pravico, da ta pravila in pogoje sodelovanja kadarkoli spremeni. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence jasno obvestil prek svoje spletne strani in družbenih omrežij.

Omejitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne tehnične okvare ali zamude, ki bi lahko ovirale sodelovanje v nagradni igri. S prijavo udeleženci organizatorja odvezujejo vsakršne odgovornosti za izgube ali poškodbe, ki bi kakorkoli nastale med nagradno igro ali kot posledica nagradne igre ali nagrade, podeljene v nagradni igri.

Davčne obveznosti

Vsak zmagovalec bo odgovoren za plačilo vseh stroškov in izdatkov v zvezi z nagrado, ki niso izrecno omenjeni, kar med drugim vključuje davke na dohodek in vse druge stroške, ki bi nagrajencu lahko nastali v zvezi s prevzemom ali uporabo nagrade. Nagrajenec se mora v zvezi s svojimi individualnimi okoliščinami posvetovati z davčnim strokovnjakom.

Dodatne informacije

Za vprašanja ali dodatne informacije nas kontaktirajte prek elektronske pošte na [email protected].


S sodelovanjem v nagradni igri »Marco Loretti Giveaway« potrjujete ta pravila in pogoje sodelovanja in se strinjate z njimi.